Procesautomatisering

Procesautomatisering is het automatiseren en besturen van productieprocessen en andere processen in bedrijven. Door procesautomatisering kunnen processen effectiever verlopen en kan het rendement van de organisatie worden verhoogd.

Bij procesautomatisering worden uw productieprocessen dus geoptimaliseerd, zodat uw productie zonder problemen doorloopt. Het voordeel is dat het proces minder fouten bevat. Natuurlijk is het maken van fouten menselijk, maar dat betekent niet dat er niet iets aan gedaan kan worden. Als processen geautomatiseerd worden in de software, worden er veel minder fouten gemaakt binnen de betreffende organisatie. Automatisering van de productieprocessen zorgt daarnaast bijvoorbeeld voor snelle levering en een betere waardering door de klant.

De verschillende stappen in het productieproces worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd, zodat minder tijdverlies ontstaat. Procesautomatisering vindt naast de industrie ook plaats in civieltechnische bedrijven en organisaties.

Wij kunnen u adviseren over het ontwikkelen, implementeren of verbeteren van de volgende procesautomatiseringssystemen:

  • Distributed Control Systemen (DCS);
  • Proces Control Systemen (PCS);
  • Programmable Logic Controller (PLC);
  • Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA). 

Deze verschillende softwaresystemen zorgen ervoor dat operators het productieproces beter kunnen monitoren. Zij kunnen eerder anticiperen op eventuele fouten en waar nodig wijzigingen aanbrengen in het productieproces. Procesautomatisering zorgt vaak voor grote veranderingen binnen een organisatie. Desalniettemin beleven de meeste bedrijven er veel plezier aan.