V-Model

In het V-Model wordt de relatie tussen het systeemontwikkel- en testproces gevisualiseerd. Wij gebruiken het V-Model als leidraad om alle betrokken partijen op eenduidige wijze te informeren over hoe de validatiewerkwijze wordt toegepast.

De methode geeft structuur aan de volgende verificatie- en validatieactiviteiten:

  • De beide linkerkanten van het V-model hebben betrekking op alle activiteiten en documenten van het ontwerp.
  • Het midden van het V-model heeft betrekking op de software-verificatie (FAT).
  • De rechterkant van het V-model heeft betrekking op verificatie- en/of validatieactiviteiten (SAT).
  • IQ is het testen of de installatie gebouwd is volgens specificaties.
  • OQ is het operationeel testen of de installatie functioneert volgens specificaties.
  • PQ is een onafhankelijke acceptatietest, bijvoorbeeld door de operators.
  • PQ-V is het controleren of de performance en kwaliteit van de productprestaties voldoen aan de eisen.