GDS-Verpakkingsapotheken

Iedere verpakkingsapotheek moet sinds 1 mei 2017 voldoen aan de KNMP-richtlijn voor Geautomatiseerd Geneesmiddeldistributiesysteem (GDS). Daardoor krijgen steeds meer verpakkingsapotheken te maken met de GDS-machinevalidatie, dat is een lastig en ingewikkeld implementatieproces. Daarom zijn wij trots om te kunnen melden dat Savepak glansrijk is geslaagd voor de Inspectietoets van Gezondheidszorg en Jeugd.

Net zoals bij Savepak kunnen wij u helpen met het kwalificeren en valideren van uw processen, geautomatiseerde systemen en apparatuur. Door het toepassen van de GMP/GDP-richtlijnen normeren wij stap voor stap het GDS-validatieproces aan de hand van het V-Model.

Wat is het resultaat?         
Als het totale V-model ten uitvoer is gebracht dan kunt u met een gedocumenteerd bewijs de kwaliteit, volledigheid en betrouwbaarheid van uw GDS-validatie systemen en daarbij behorende processen aantonen. Dit om medicatieveiligheid te garanderen en mogelijke patiëntschade ten gevolge van geneesmiddelen te voorkomen.

Een samenwerking met ons levert u de volgende voordelen op:

  • Een hogere slagingskans voor de GDS-toetsing;
  • Een korte doorlooptijd;
  • Efficiënte beheersing van de risico’s;
  • De GDS-processen voldoen aantoonbaar aan de GDS-norm.