Visie

Onze visie is dat wij structuur willen bieden aan complexe en vastgelopen automatiseringsprojecten van bedrijven in de Voeding, de Zuivel en de Farmacie. Als uitgangspunt hanteren wij de volgende pijlers:

Strategische pijlers t.a.v. projectmanagement:
• Het scheppen van voorwaarden voor het kunnen starten van projecten.
• Het inzetten van omgevingsfactoren voor het garanderen van het projectresultaat.

Strategische pijlers t.a.v. ontwikkeling:
• Het verder ontwikkelen van leiderschap en persoonlijke kwaliteiten.
• Het sociaal vaardig omgaan met teamleden en belanghebbenden.

Strategische pijlers t.a.v. monitoring:
• Bewaking van de samenhang met andere projecten.
• De beheersing van uitvoering en afsluiting van projecten.
• Het sturen op beheeraspecten zoals kwaliteit, tijd, mensen & middelen en geld.